Piotr Harasiewicz
Prezes Zarządu

Urszula Rosołek
Specjalista ds. Sprzedaży i Logistyki

Dominik Maciejak
Główny Księgowy (outsourcing)